L-աձև համակարգեր

Սխեմատիկ բնութագիր
Առավելություններ

L- ВСтК Կրասպան-(L-աձև ուղղահայաց, պողպատե) ցինկապատ պողպատե համակարգ

Այս ենթահամակարգի բոլոր տարրերն ունեն առնվազն 18 մկմ հաստությամբ ցինկե ծածկույթ,որը համապատասխանում է I դասին՝ ԳՕՍՏ 14918-80-ի համաձայն։

Գունավորում- L-ВСт Կրասպան ենթահամակարգի բոլոր տարրերը ներկված են պոլիեսթեր փոշի ներկով։ Ծածկույթի հաստությունը 60 մկմ-ից ոչ պակաս է։

Տվյալ համակարգի առավելությունները- ամրություն, հուսալիություն, շահավետություն։ Կոռոզիոն դիմադրությունը ապահովվում է ցինկի ծածկույթով և փոշի ծածկով:

Ցինկապատ պողպատ- Կախված շրջակա միջավայրի ագրեսիվության աստիճանից՝ այս ենթահամակարգի տարրերը պատրաստված են ցինկապատ պողպատից, ցինկի ծածկույթը տաք քսվում է 18 մկմ շերտով։

Ամրացման եղանակները
Դետալներ

Հարակից ապրանքներ